;

[προμετωπίδα]

Το τρυφερό μαχαίρι του Πέτρο Μπόλε

Η παγωμένη καρδιά των ευτυχισμένων ανθρώπων

Το χαραγμένο σιτάρι

Η μουγγή καμπάνα
[οπισθόφυλλο]

σημείωση για την έκδοση