;

θανάσης τριαρίδης

η επερχόμενη πείνα

ή
όταν οι άνθρωποι ρίχνουμε τον κλήρο

Δοκίμιο για την τραγωδία και για την τραγική μόλυνση

το βιβλίο
μια σημείωση για την ηλεκτρονική έκδοση