;


Θανάσης Τριαρίδης

La ultima noche
ή
οι καρχαρίες

δράμα για δύο πρόσωπα σε δυο πράξεις

το έργο
μια σημείωση για την ηλεκτρονική έκδοση