θανάσης τριαρίδης

Dämmerung

 

Αιματοχυσία για δύο πρόσωπα σε ένα σταροχώραφο

 

***

 

περιεχόμενα

 

 

προμετωπίδα

 

Το ΕΡΓΟ