;


θανάσης τριαρίδης

Historia de un amor
ή
τα μυρμήγκια

δράμα για δύο πρόσωπα σε δυο πράξεις

το έργο
μια σημείωση για την ηλεκτρονική έκδοση